O PROJEKTU

Baterkománie spojuje soutěž ve sběru baterií a charitu

Říká se, že dobré příklady táhnou, a Baterkománie je jedním z nich. Je ukázkou, jak lze v krajích, městech a obcích dělat osvětu k třídění odpadů trochu jinak. Baterkománie spojuje sběr baterií, soutěž měst a charitu. Netradičním způsobem oslovuje lidi v regionech, aby přinesli na sběrná místa použité baterky k recyklaci. Čím víc se jich během projektu vybere, tím více finančních prostředků dají organizátoři soutěže na vybrané charitativní nebo obecně prospěšné projekty.

Princip soutěže

 Organizátory projektu jsou nezisková organizace ECOBAT, která v ČR zajišťuje sběr a recyklaci baterií, a vždy konkrétní kraj, v kterém Baterkománie probíhá.

 V každém kraji, kde je Baterkománie vyhlášena, jsou vyzvány městské úřady, aby se zúčastnily soutěže měst. V prostorách zapojených úřadů je pak umístěna sběrná nádoba na baterie s logem projektu. Úředníci, ale i běžní občané, nosí do nádoby baterie. V soutěži měst, vyhraje to, kde se během trvání projektu do sběrné nádoby podaří vytřídit nejvíce baterií v přepočtu na zaměstnance úřadu.

 Organizátoři věnují za každý kilogram baterií odevzdaný během projektu v daném kraji 10 korun na charitativní nebo obecné prospěšné projekty v regionu. A to až do výše 100 000 korun. Vedle baterií odevzdaných přímo na úřadech se do celkového množství pro stanovení finančního příspěvku započítávají i baterie vybrané v zapojených městech ve školách a na sběrných dvorech.

 Cílový finanční příspěvek je po skončení Baterkománie rozdělen mezi 3 projekty nominované 3 nejúspěšnějšími městskými úřady v soutěži měst. To je také důvod, proč se města aktivně věnují osvětě. Pokud se jim podaří získat zájem a podporu úředníků a veřejnosti, zvyšují tím šanci, že vyberou velké množství baterií, a právě jimi nominovaný projekt bude podpořen.

Baterkománie pomáhá

Z Baterkománie již bylo na charitativní nebo obecně prospěšné projekty rozděleno 205 505 korun. Nejvíce finančních prostředků připadlo na léčbu dětí a mladých lidí, kteří bojují se závažným onemocněním. Konkrétně školačky Adélky z Polné, která trpí autismem, dále na pomoc postiženému Ríšovi z Třeště, malému Garikovi z Velkých Pavlovic na pomoc s rehabilitací po dětské obrně nebo Markétce z Břeclavi, která se narodila s vrozenou mentální poruchou. Část prostředků též směřovala na obecně prospěšné projekty, jako byla výsadba stromů v Počátkách, na nové lavičky ve Velké nad Veličkou a tělocvičnu pro denní stacionář v Chotěboři.

Baterkománie v krajích

První Baterkománie se uskutečnila v roce 2018 v Kraji Vysočina, druhá v roce 2019 v Jihomoravském kraji. Bližší informace najdete v části MINULÉ ROČNÍKY.

V roce 2020 Baterkománie pokračuje v Moravskoslezském kraji. Více informací je k dispozici na BATERKOMÁNIE 2020.

 

Děkujeme za spolupráci