ÚVOD

Dvacet měst v Kraji Vysočina a Krajský úřad Kraje Vysočina se zapojilo do soutěže BATERKOMÁNIE. Jejím cílem je podpořit třídění a recyklaci baterií a přispět tím k ochraně životního prostředí.

Od 16. dubna do 15. října 2018 najdete ve všech zapojených městských úřadech sběrné nádoby označené logem soutěže, do kterých mohou úředníci, ale i běžní občané odevzdávat použité baterie. Vyhraje ten úřad, kterému se do sběrné nádoby podaří vybrat největší množství baterií v přepočtu na jednoho úředníka.

Mezi první tři nejúspěšnější městské úřady bude rozdělen finanční příspěvek od organizátorů ve výši až 100 000 Kč na podporu charitativních nebo obecně prospěšných projektů, které tyto úřady nominovaly.

Pokud chcete, aby právě váš městský úřad uspěl v soutěži měst, můžete své městské úředníky podpořit tím, že budete odevzdávat použité baterky do sběrného místa na městském úřadě nebo ve sběrném dvoře.

Organizátory soutěže jsou nezisková společnost ECOBAT, která v České republice zajišťuje zpětný odběr a recyklaci baterií, a Kraj Vysočina.

Zpropagujte BATERKOMÁNII

Jestli v obci vydáváte tištěné či online médium jako je například časopis, newsletter, zpravodaj, noviny či radniční listy, nebo využíváte vývěsní či reklamní plochy, můžete si stáhnout a volně využít materiály projektu:

Další články, infografiky a plakáty k tématu třídění baterií najdete zde.