BATERKOMÁNIE POMÁHÁ

Baterkománie spojuje sběr baterií a charitu

Říká se, že dobré příklady táhnou, a Baterkománie je jedním z nich. Je ukázkou, jak lze v krajích, městech a obcích dělat osvětu k třídění odpadů trochu jinak. Baterkománie spojuje sběr baterií, soutěž měst a charitu. Netradičním způsobem oslovuje lidi v regionech, aby přinesli na sběrná místa použité baterky k recyklaci. Čím víc se jich během projektu vybere, tím více finančních prostředků dají organizátoři soutěže na vybrané charitativní nebo obecně prospěšné projekty.

Princip soutěže

Organizátory projektu jsou nezisková organizace ECOBAT, která v ČR zajišťuje sběr a recyklaci baterií, a vždy konkrétní kraj, v kterém Baterkománie probíhá.

V každém kraji, kde je Baterkománie vyhlášena, jsou vyzvány městské úřady, aby se zúčastnily soutěže měst. V prostorách zapojených úřadů je pak umístěna sběrná nádoba na baterie s logem projektu. Úředníci, ale i běžní občané nosí do nádoby baterie. V soutěži měst vyhraje to, kde se během trvání projektu do sběrné nádoby podaří vytřídit nejvíce baterií v přepočtu na zaměstnance úřadu.

Organizátoři věnují za každý kilogram baterií odevzdaný během projektu v daném kraji 10 korun na charitativní nebo obecné prospěšné projekty v regionu, a to až do výše 100 000 korun. Vedle baterií odevzdaných přímo na úřadech se do celkového množství pro stanovení finančního příspěvku započítávají i baterie vybrané v zapojených městech ve školách a na sběrných dvorech.

Cílový finanční příspěvek je po skončení Baterkománie rozdělen mezi 3 projekty nominované 3 nejúspěšnějšími městskými úřady v soutěži měst. To je také důvod, proč se města aktivně věnují osvětě. Pokud se jim podaří získat zájem a podporu úředníků a veřejnosti, zvyšují tím šanci, že vyberou velké množství baterií a právě jimi nominovaný projekt bude podpořen.

Baterkománie pomáhá

První Baterkománie se uskutečnila v roce 2018 v Kraji Vysočina, v roce 2019 následoval Jihomoravský kraj a v roce 2020 Moravskoslezský kraj. Celkem se v rámci Baterkománie v těchto třech krajích vybralo 31 718 kg vysloužilých baterií. Do projektu se zapojilo 61 měst. Na obecně prospěšné anebo charitativní projekty bylo předáno 320 505 korun. Nejvíce finančních prostředků připadlo na léčbu dětí a mladých lidí, kteří bojují se závažným onemocněním. Další finance směřovaly například na výsadbu stromů, na nové lavičky, na nákup polohovacích postelí, výstavbu altánu v mateřské školce nebo pro denní stacionář.

Bližší informace o výsledcích v jednotlivých regionech najdete v části MINULÉ ROČNÍKY.

 

Děkujeme za spolupráci